Sök

Ny parkeringsavgift på tre Visbyskolor

Bilar på en parkering.

Parkeringarna på Tjelvarskolan, Norrbackaskolan och Törnekviors förskola blir avgiftsbelagda från och med den 1 juli 2024. Syftet är att frigöra parkeringsplatser för skolornas medarbetare och för vårdnadshavare.

Region Gotland inför nu parkeringsavgifter på tre skolor i Visby. På så sätt vill man möjliggöra för dem som arbetar vid eller besöker verksamheterna att hitta parkering. Beslutet att införa parkeringsavgifter är fattat i samråd mellan Region Gotlands förvaltningar.

Priserna för parkeringarna kommer att i viss mån skilja sig åt mellan skolorna samt vid olika tider på dygnet och under året.

– Teknikförvaltningen har tittat på rörelsemönstret kring de olika parkeringarna vid olika tider. Vi såg då att det inte räcker med att införa betalparkering med samma avgift som i området i övrigt. Avgiften måste vara något högre de tider som verksamheten är igång för att det ska frigöras parkeringar till medarbetare och vårdnadshavare. De som bor i området vill vi hänvisa till att parkera på andra platser under dagtid när verksamheten är igång. Boende är sedan välkomna att använda de här parkeringarna på kvällar och helger till ett lägre pris, säger Björn Sandqvist, avdelningschef för fastighetsförvaltning.

Timtaxan vid Törnekviors förskola och Norrbackaskolan kommer vara förhöjd sommartid (vecka 24–35). Priset anpassas utifrån den zontaxa som gäller på de parkeringar som finns i området i övrigt.

Timtaxa på Törnekviors förskola

Vecka 24–35

Vardagar klockan 06.00–18.0: 15 kronor/timme

Kväll och helg: 10 kronor/timme

Vecka 36–23

Vardagar klockan 06.00–18.00: 10 kronor/timme

Kväll och helg: 5 kronor/timme

Timtaxa på Norrbackaskolan

Vecka 24–35

Vardagar klockan 06.00–18.00: 15 kronor/timme

Kväll och helg: 10 kronor/timme

Vecka 36–23

Vardagar klockan 06.00–18.00: 10 kronor/timme

Kväll och helg: 5 kronor/timme

Timtaxa på Tjelvarskolan

Vardagar klockan 06.00–18.00: 10 kronor/timme.

Kväll och helg: 5 kronor/timme

Observera att priserna för timtaxan påverkas av prisläget på omkringliggande parkeringar. Det finns ingen intilliggande parkering som sommartid medför förhöjd nivå på timtaxan för Tjelvarskolans parkering.

Parkeringsplatser för vårdnadshavare och personer med rörelsehinder

  • 15-minuters parkeringsplats för vårdnadshavare vid lämning och hämtning är avgiftsfria.
  • Parkeringsplatser för personer med rörelsehinder är avgiftsfria.

Miljö och klimat

Region Gotland informerar medarbetarna om och uppmuntrar till att om möjligt välja andra transportsätt så som kollektivtrafik, gång- och cykel istället för att ta bilen. Det ger många fördelar för miljö och klimat att välja andra transportsätt, eftersom Visby till exempel har problem med luftkvalitet som beror på den utbredda biltrafiken.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00