Sök

Tekniska nämndens beslut i korthet

Under onsdagen 29 maj hade tekniska nämnden sammanträde. Några av de punkter som avhandlades under dagen var:

Ombyggnation av Visby södra vattenverk

Nämnden fattade beslut om ombyggnation av Visby södra vattenverk. Ombyggnationen är en stor satsning för att säkra dagens och framtidens behov av dricksvatten i Visby. Arbetet kommer att genomföras i tre olika delprojekt och omfattar reservoarer, distributionsbyggnad och anslutande ledningsstruktur. Investeringskostnaden beräknas uppgå till 325 miljoner kronor.

Hastighetsöversyn Visby

Tekniska nämnden fick information om förslaget till förändrade hastigheter i Visby. Hastigheten sänks från 50 km/tim till 40 km/tim. Syftet med sänkningen är att förbättra luftkvalitén, öka trafiksäkerheten, minska bullerstörningar, ge bättre förutsättningar att detaljplanera attraktiva lägen samt främja övergång till andra färdsätt såsom gång, cykel och kollektivtrafik. De nya hastighets­begränsningarna kommer att börja gälla från andra veckan i september i år.

Webbnyhet: Hastigheten sänks i Visby

Frågor och svar: Sänkt hastighet i Visby tätort

Kompetensförsörjningsplan

HR-chef Jenny Carlsson redogjorde för kompetensförsörjningsplan för perioden 2024-2027. Det är en utmaning att säkra kompetens för att utföra förvaltningens uppdrag framöver. Det är färre i arbetsför ålder samtidigt som antalet äldre blir fler och det är konkurrens om arbetskraften. Planen är att jobba i enlighet med ARUBA-modellen (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla) och aktiviteter finns framtagna. Aktiviteterna utgår från strategier som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) tagit fram.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt