Sök

Räddningstjänsten avråder från eldning

Kittel ovanför en eld i skogen.

Just nu är det stor risk för bränder i skog och mark på Gotland och räddningstjänsten avråder från eldning utomhus.

Det är torrt i skog och mark och brandrisken är just nu hög på Gotland. Räddningstjänsten avråder därför från eldning.

Då räddningstjänsten avråder från eldning ska mycket stor försiktighet iakttagas i samband med grillning, arbete i skog och andra aktiviteter i naturen. Även små energikällor som till exempel cigarrettglöd, gnistor från grill och verktyg eller maskiner kan vara tillräckligt för att skapa en okontrollerad brand.

Var försiktig om du ändå väljer att grilla och tänk på:

  • Använd fasta grillplatser som exempelvis Region Gotlands anlagda grillplatser.
  • Använd en grill på ben eller stativ om du grillar på din egen tomt. Placera grillen på ett jämnt underlag med grus eller sten och på behörigt avstånd från brännbart material.
  • Ha alltid tillgång till släckutrustning som till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa för att kunna släcka elden.
  • Lämna aldrig elden utan uppsikt.
  • Du som tänder elden är ansvarig för att släcka den.

Håll dig uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud via Region Gotlands webbplats och MSB:s app Brandrisk ute.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt