Sök

Forum för social välfärd

Datum
Tid till
Bild på barn som håller varandra i hand

Välkommen till Forum för social välfärd tisdagen den 9 april. Anmäl dig senast 4 april. Temat för denna gång är "Meningsfull fritid för ökad skolnärvaro".

Det sägs att det krävs en by för att fostra ett barn – hur ser byn ut för våra barn och unga på Gotland?

Det finns ett starkt samband mellan närvaro i skolan och hur vi mår genom livet. Att gå i skolan ger inte bara ökad kunskap. Det skapar också goda förutsättningar för hälsa och grundläggande demokratiska värderingar.
Skolnärvaro är inte bara skolans ansvar. Vi är många aktörer i samhället som behöver hjälpas åt. Hur kan din verksamhet bidra för Gotlands barn och unga?

Alla verksamheter, organisationer, företag och föreningar på Gotland är välkomna. Du som kommer till forumet bör ha mandat eller kunna representera din verksamhet. Arvode utgår inte för deltagande.

Datum: Tisdag den 9 april 2024
Tid: 13.00–15.30 Program, 15.30–16.00 Mingel

Anmälan senast 4 april:
https://www3.gotland.se/sr/FSV9april

Program i korthet

 • Varför minskar skolnärvaron på Gotland?
  Nuläge och osaker som ligger bakom skolfrånvaro.
  Karin Alvinge, avdelningschef Barn– och elevhälsan
 • Den förutsägbara ledaren
  Hur kan du lyckas i ditt ledarskap genom att använda verktyg som bygger på framförhållning, struktur och tydlighet för alla barn och unga. Här ges tips och verktyg som stärker dig i rollen som vuxen.
  Måns Lööf, ssk, KBT-terapeut och idrottsledare.
 • Lokala initiativ och diskussion
  Tid för dialog hur vi jobbar med skolnärvaro utifrån samhällets roll på Gotland.
 • Projektutveckling
  Hur kan vi finansiera framtida samverkansprojekt?
  William Cöster, Region Gotland

Vad är Forum för social välfärd?

Forumet är kopplat till genomförandeprogrammet Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland. Syftet är att skapa samverkan mellan olika aktörer på Gotland för att möta komplexa samhällsutmaningar.

 

Evenemangsinformation

Datum
Tid
till
Plats
Ljusgården, Visborg, Visborgsallén 19, Visby.
Arrangör
Region Gotland
E-post
socialvalfard@gotland.se

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt