Sök

Regionfullmäktige

Datum
Tid
Klubba i trä ligger på ett bord.

Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet inom Region Gotland. Mötet är öppet och du kan följa allt på plats i Ljusgården eller digitalt via en webbsändning.

Sammanträdena börjar klockan 13.00 i Rådhuset i Visby och pågår tills ärendena är behandlade.

Evenemangsinformation

Datum
Tid
Plats
Ljusgården i Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby.
Arrangör
Region Gotland