Sök

Forum för social välfärd

Datum
Tid till
En vuxen och två barn spelar biljard.

Foto: Genusfotografen

Välkommen till Forum för social välfärd onsdagen den 14 februari. Anmäl dig senast 9 februari. Temat för denna gång är "Ett år med kraftsamlingen – nästa steg".

Snart har ett år gott sedan genomförandeprogrammet Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland 2023–2027 antogs. Programmet är ambitiöst och ska verka som ett stöd för alla aktörer som vill samverka för ett socialt hållbart Gotland – så vad har hänt på ett år?

Välkommen till ett forum där vi både blickar bakåt på de fem forum som genomfördes under 2023 men också tar nya krafttag för det fortsatta arbetet under 2024.

Alla verksamheter, organisationer, företag och föreningar på Gotland är välkomna. Du som kommer till forumet bör ha mandat eller kunna representera din verksamhet. Arvode utgår inte för deltagande.

Datum: Onsdag den 14 februari 2024
Tid: 08.30–09.00 mjukstart med frukostfralla, 09.00–11.30 program

Anmälan senast 9 februari:
https://www3.gotland.se/sr/FSV14feb

Program i korthet

 • Gotland – Sverige – Världen
  Inblick och utblick hur Gotland står sig i förhållande till riket och världen i sociala frågor med Staffan Landin, regional utveckling.
 • Forum under 2023 – vad hände sen?
  Vad har hänt? Vilka nya projekt och arbeten har startats och hur tar vi nästa steg? Uppföljning av de fem forumen som varit.
 • Presentationer, panel, gemensam verkstad
 • Ofrivillig ensamhet
 • Narkotika och utanförskap hos unga
 • Södra Gotland samverkar
 • En inkluderande arbetsmarknad
 • Ett rörelserikt Gotland
 • Krafttag 2024
  Vad händer under 2024 och hur gör vi för att få till kraftfull verkstad? Hur kan varje aktör bidra och hur får vi till samverkan på riktigt?

Vad är Forum för social välfärd?

Forumet är kopplat till genomförandeprogrammet
Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland. Syftet är att skapa samverkan mellan olika aktörer på Gotland för att möta komplexa samhällsutmaningar.

Evenemangsinformation

Datum
Tid
till
Plats
Ljusgården i Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby.
Arrangör
Region Gotland
E-post