Sök

Taxi undantas genomfarts­för­budet Gutevägen fr.o.m. måndag 8 juli

Från och med måndag 8 juli kommer taxitrafik att vara undantagen från förbudet. Region Gotland har även beslutat att sätta upp tydligare upplysningsskyltning om genomfartsförbud på anslutande gator.

Från och med måndag 8 juli kommer taxitrafik kunna passera Gutevägen och är därmed undantagen genomfartsförbudet som råder från 15/6-15/8. Buss i linjetrafik är undantagen sedan tidigare och det gäller fortsatt.

Efter dialog med allmänhet och polis har Region Gotland även beslutat att sätta upp tydligare upplysningsskyltning om genomfartsförbud på anslutande gator. Förstärkt skyltning om genomfartsförbud för motordrivna fordon på Gutevägen mellan Färjeleden och Visborgsgatan kommer att sättas upp på måndag 8 juli.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00