Sök

Vi tar bort uttjänt gatubelysning i Gothem, Halla kyrka och Stenkumla

Under vecka 27 kommer Gotlands Elnät AB (GEAB) på uppdrag av Region Gotland plocka ner uttjänt gatubelysning på flera platser på Gotland. Under tiden som arbeten pågår kan framkomligheten för trafik komma att vara något begränsad.

Denna vecka kommer ett antal stolpar med gatubelysningar att plockas ner i Gothem (statlig väg 146 och 617), Halla kyrka (enskild väg) och Stenkumla (statlig väg 562 och 610).

På de aktuella platserna finns ljuskällor med kvicksilverinnehåll samt kreosotimpregnerade trästolpar som underkänts vid besiktning. Där det endast finns gatubelysning demonteras stolpe, belysningskabel och ljuskälla och där det finns andra nätägare som fortsatt nyttjar samma stolpe tas belysningskabel och ljuskälla ned.

Kvicksilver och kreosot innebär risker för människors hälsa och för miljön vilket bland annat fått till följd att EU tagit fram flertalet direktiv som syftar till att fasa ut dessa ämnen från den europeiska marknaden.

Gatubelysning är en väganordning som väghållaren ansvarar för och enligt beslut i Tekniska nämnden investerar eller reinvesterar inte Region Gotland i gatubelysning på det statliga och enskilda vägnätet. Likt många andra kommuner har Region Gotland av historiska skäl svarat för drift och underhåll av viss gatubelysning på det statliga och enskilda vägnätet. Merparten av de kommunala belysningsanläggningar som idag finns kvar vid statlig och enskild väg är i dåligt skick.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt