Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustrerad husfasad

Region Gotlands Arkitekturpris

Region Gotlands arkitekturpris är till för att uppmärksamma och lyfta fram goda exempel på arkitektur på Gotland.

Alla som vill kan nominera en byggnad, anläggning, plats eller miljö som positivt förstärker stads- och landskapsbilden, gör Gotland till en arkitektoniskt mer intressant plats eller som helt enkelt förtjänar att uppmärksammas.

Arkitekturpriset kan ges för nya byggnader, till- och ombyggnader, nygestaltade miljöer som parkanläggningar eller stadsbyggnadsprojekt, som färdigställts under de tre senaste åren.

Nomineringsprocessen pågår vanligtvis under våren och vinnaren utses av en jury i juni.

Arkitekturpriset består av äran, en plakett och ett diplom till inblandade exploatörer, entreprenörer och arkitekter.