Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustrerad husfasad

Arkitekturpriset

Region Gotlands arkitekturpris är till för att uppmärksamma och lyfta fram goda exempel på gotländsk arkitektur.

Dags för Arkitekturpriset 2021

 
Under september och oktober kommer en utsedd arbetsgrupp på Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltning att ta fram förslag på platser eller byggnader som kan nomineras till Arkitekturpriset 2021. De nominerade bidragen presenteras sedan för en jury, bestående av ledamöter i miljö- och byggnämnden och stadsarkitekt, som utser en vinnare. Vinnaren presenteras i samband med miljö- och byggnämndens sammanträde 14 december 2021.
 
De nominerade bidragen ska vara en byggnad, anläggning eller miljö som tillför något extra till Gotland och som gör Gotland till en arkitektoniskt mer intressant plats. Arkitekturpriset kan ges för nya byggnader, till- och ombyggnader, nygestaltade miljöer som parkanläggningar eller stadsbyggnadsprojekt, som färdigställts under 2019, 2020 eller 2021.
 
Du kan själv bidra genom att skicka in ett förslag på en byggnad, anläggning eller miljö som du tycker förtjänar att bli uppmärksammad. Arbetsgruppen utvärderar sedan egna och inkomna förslag utifrån uppsatta kriterier och de bidrag som kvalificerar sig blir nominerade till tävlingen.
 
Du kan lämna ditt förslag under perioden 15 september –15 oktober via en e-tjänst på denna sida, se nedan.