Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

Petra Thunegard Gråberg
Strateg arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
Telefon: 0498-26 90 60
E-post: petra.thunegard-graberg@gotland.se
 

Arbetsmarknadsenheten, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Mästergatan 5E
621 82 Visby

Hanna Karlsson, chef och ansvarig för studie- och yrkesvägledningen, PRAO-samordning, kommunala aktivitetsansvaret, Ungkomp och feriejobb för unga
Tel: 0498-26 34 86

Jenny Lennhammar, chef  och ansvarig för arbetsmarknadsinsatser och Vuxkomp
Tel: 0498-20 35 46

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetsmarknadsinsatser

Inom Region Gotland genomförs olika insatser för att få människor i arbete, studier eller sysselsättning. Här hittar du översiktlig information om vilka arbetsmarknadsinsatser som genomförs och de samarbeten som finns på området.  

 

Flera av nämnderna inom Region Gotland har i uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiska frågor.  Region Gotland har en arbetsmarknadspolitisk strategi som beskriver den politiska viljeinriktningen för arbetet inom det arbetsmarknadspolitiska området. Många av insatserna hanteras av arbetsmarknadsenheten. Till exempel arbetspraktik och offentligt skyddat arbete (OSA). 

Hitta direkt