Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Maria Muskos 
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansvarsfull alkoholservering

Region Gotland håller varje år utbildning i ansvarsfull alkohol-servering. Utbildningen ger deltagaren kunskap om olika problem som kan uppstå vid alkoholintag och drogbruk på krogen samt verktyg att hantera detta genom ett professionellt förhållningssätt.

En del i arbetet med ansvarsfull alkoholservering är en nationell tvådagars-utbildning för de personer som arbetar i miljöer där alkohol serveras.

Region Gotland anordnar denna utbildning årligen under vecka 25. Första dagen fokuserar på alkohollagen och alkoholens medicinska effekter och ger utrymme för många diskussioner. Dag två består av information från polisen, föreläsning i konflikthantering och ett skriftligt test.

För att kunna ta emot så många deltagare som möjligt erbjuds flera kurstillfällen under ett antal dagar. Aktuella datum och tider kommer att annonseras här under våren 2024.

Anmälan görs via Region Gotlands e-tjänst https://etjanst.gotland.se/ansvarsfull-servering. Vid anmälan behövs namn och personnummer på alla deltagare samt vilken verksamhet de arbetar i. 

Kostnad för utbildningen faktureras i efterhand. Fika, frukt och studiematerial för båda dagarna ingår, lunch står deltagaren själv för. 

OBS! Utbildningens föreläsningar och diskussioner sker på svenska. Kursmaterial och skriftligt prov finns på engelska för den som önskar det, meddela då detta vid anmälan. 

Behöver ni utbilda er eller er personal innan dess hänvisar vi er till till andra kommuner som erbjuder samma utbildning.

 

Om utbildningen

Kursen omfattar två heldagar och ger deltagaren kunskap om olika problem som kan uppstå vid alkoholintag och drogbruk på krogen och hur man kan hantera detta genom ett professionellt förhållningssätt. En trevligare restaurangmiljö är samtidigt en mer attraktiv och trivsam arbetsplats. Färre berusade och störande gäster skapar också en bättre miljö för de skötsamma gästerna, vilket för många tillståndshavare visat sig vara mycket lönsamt.


Kursen riktar sig till all krog- och restaurangpersonal och då särskilt till dem som serverar alkohol eller har ansvar för driften, men även krögare, ordnings-vakter och entrévärdar har stor nytta av den. Enligt Region Gotlands riktlinjer för serveringstillstånd är det också ett villkor för de verksamheter som har serveringstid längre än till 01.00 att all serveringspersonal genomgått den. 

Utbildningen innehåller följande moment:

  • Konflikthantering
  • Alkohollagen/Nöjesrelaterat våld
  • Alkoholens medicinska effekter
  • Narkotikainformation
  • Skriftligt test

Efter godkänd utbildning får deltagaren ett personligt diplom. Detta är en värdehandling vid anställning och ett gediget kompetensbevis.


Om arbetet med ansvarsfull alkoholservering

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld och den kopplingen är större i länder där man har en berusningskultur, såsom vi har i Sverige. Region Gotland arbetar med metoden Ansvarsfull alkoholservering som syftar till att minska våld kopplat till alkoholservering på krogen. Arbetet görs genom att aktivt verka för att minska berusningsgraden inne på krogarna och att hindra alkoholservering till minderåriga.

Metoden utvecklades under åren 1995-2004 som en del inom det så kallade STAD-projektet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) och har spridits av Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna till landets kommuner sedan 2004. Flera studier har visat att metoden minskar våld och att man genom samverkan, utbildning och krogtillsyn kan komma långt i både det alkohol- och våldsförebyggande arbetet. I dag är Ansvarsfull alkoholservering en del av många kommuners ordinarie verksamhet.