Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Handla och besöka köpcenter

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om allmänna nationella råd och föreskrifter för alla som bor och vistas i Sverige. Här kan du läsa vad som gäller för handeln.
  • Besök inte inomhusmiljöer där människor samlas och där det finns risk för trängsel. Undantag är nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek.
  • Begränsa helst antalet inköp i butiker.
  • Undvik att i onödan vistas i affärer eller köpcentrum.
  • Undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna.
  • Bara en ur ett sällskap får gå in i en affär för att handla.
  • Alla har ett ansvar att motverka spridning av smitta.

En tillfällig pandemilag har införts som bland annat reglerar affärers skyldigheter. För att undvika spridning av covid-19 inom handel ska affärer och liknande verksamheter:

  • Informera kunder om att handla på ett ur smittskyddssäkert sätt som att handla ensam och tider där det inte förekommer trängsel.
  • Ta fram alternativa lösningar till kassaköer och utlämning av varor.
  • Anvisa hur långt kunderna bör stå från varandra.
  • Affärer och liknande verksamheter ska begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. Det ska tydligt finnas beskrivet vid ingångar hur många som får vistas i affären samtidigt. Maxantalet får aldrig överstiga 500 personer.

Läs mer om folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad risk för smittspridning i handeln.

Läs mer på Nya allmänna nationella råd om allas ansvar och skyldighet att förhindra smitta av covid-19.

Handlarnas anpassningar

Handlarna på Gotland har anpassat sig till restriktionerna genom att numer bland annat erbjuda hemleverans, leverans utanför butik och/eller utökande öppettider. Detta för att du som är i riskgrupp själv ska kunna handla på tider då det är mindre folk inne i affären. Flertalet av handlarna har även möjlighet att, mot en ersättning, hjälpa till med att plocka ihop matvaror. Därefter hämtas matvarorna vid ett utlämningsställe på ett säkert sätt.  De åtgärder som handlarna har genomfört skiljer sig åt, därför behöver du undersöka hur det ser ut hos din lokala handlare.
Ja, Region Gotland har tillsammans med näringslivet samlat in initiativ från företag runt om på ön för att möjliggöra för personer i riskgrupper att på ett säkert och tryggt sätt kunna ta ökad del av samhällsservicen här på Gotland.
Här kan du som handlare anmäla anpassningar för minskad smittspridning och till stöd för riskgrupper Vid frågor kontakta Magnus Olsson, Verksamhetsledare på Visby Centrum AB Telefon: 0702 81 15 60 Epost: magnus.olsson@visbycentrum.se

Frivilliga grupper

Covid-19 hjälpande hand Gotland är en grupp på Facebook där du kan ställa frågor om hjälp med handel, för dig själv eller för andra. Facebook-gruppen Covid-19 hjälpande hand Gotland
Verksamheten Goda grannar bedrivs av hyresgästföreningen men ska kunna hjälpa alla och söker även frivilliga! Goda grannar - mobiliserar lokala hjälpinsatser till personer i riskgrupp

Handla när du är 70+ eller tillhör riskgrupp

I början av pandemin hade handlarna inte genomfört några anpassningar, för att personer tillhörande riskgrupper skulle kunna handla på ett säkert sätt. Det tecknades en nationell avsiktsförklaring om att tillfälligt hjälpa riskgrupper fram till 31 oktober 2020. Region Gotland har tillsammans med frivillighetsorganisationerna valt att förlänga denna hjälp fram till 31 december 2020 och att tillsammans med näringslivet visa på de anpassningar som har gjorts.  Idag är läget annorlunda och handlarna har genomfört flera åtgärder för att även du som tillhör en riskgrupp ska kunna handla säkert, alternativt få hjälp på annat sätt. Under början av pandemin samordnade Röda Korset insatserna på Gotland för att bistå riskgrupper i egen bostad med matinköp och mediciner. Övriga frivillighetsorganisationer som arbetat med insatserna är Svenska kyrkan, Rädda Barnen och Gotlands idrottsförbund. De har gjort ett jättejobb och flera hundra personer har fått hjälp genom att ringa in. Idag ser vi inte att behovet kvarstår. De få samtal som ringer in i veckan får fortsatt vägledning om hur de kan gå tillväga för att kontakta sin handlare och få hjälp att handla säkert.  Röda Korset Gotland erbjuder fortsatt hjälp hela året, till och med den 31 december 2020. Du når dem på Röda Korsets särskilda nummer på Gotland. Telefon: 070-610 59 16
Om du behöver fortsatt hjälp med matinköp efter den 31 december, trots de tjänster handlarna erbjuder,  kan du ansöka om hemtjänst via socialförvaltningen. Ditt ärende kommer att handläggas och behovsprövas. Kostnaden för hemtjänst är individuell och beräknas utifrån din inkomst. Via länken nedan kan du läsa mer om hemtjänsten. Där hittar du även information om hur du kan ansöka om hjälp via e-tjänst. Läs mer om hur du ansöker om hemtjänst Telefon: 0498-20 49 69 Telefontid: Måndag-fredag klockan 9:00-12:00

Handla medicin på apotek

Apoteken har ställt om och har bland annat säker leverans av medicin och varor utanför butiken. Kontakta ditt Apotek för att fråga hur de har ställt om.
De flesta handlare och Apotek har lösningar för detta om du inte vill beställa på nätet. Apoteken har fullmakter till anhöriga och vänner och du kan även kontakta Apotek och beställa varor och legitimera dig vid upphämtning och betalning utanför butiken. Vissa handlare låter dig kontakta dig på annat sätt än beställning vi nätet. Kontakta din handlare för att höra vad som gäller.