Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anestesi, Operation och IVA

Verksamhetsområde anestesi, operation och intensivvård bedriver akuta och planerade operationer, uppvakningsvård och intensivvård, dygnet runt alla dagar om året.  I verksamheten ingår också en anestesimottagning och en dagkirurgisk operationsavdelning.

Hos oss utförs ca 5500 operationer per år inom områden som allmänkirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi, obstetrik och ÖNH. Vår verksamhet innefattar också ca 1500 konsultativa åtgärder varje år. Våra patienter är från de allra yngsta till de äldsta.  

På AnOpIVA arbetar ca 120 personer och vi som arbetar här är specialiserade inom anestesi, operation och intensivvård för att på bästa sätt ska kunna ge dig en god och säker vård utifrån ett personligt omhändertagande.

Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten och skapar trygghet genom fokus på respekt, integritet och tillgänglighet.

 

Tf verksamhetschef AnOpIVA/Enhetschef IVA
Pia Stöllman

Tf teamsamordnare IVA
Reine Ekedahl

Enhetschef Operation
Rebecca Lagercrantz