Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Andelsfrysen

Med frysboxen blev förvaring och lagring av livsmedel betydligt enklare. Men det var en dyr nymodighet under den tidiga efterkrigsperioden.

En lösning blev att gå tillsammans och så bildades andelsfrysarna - centrala anläggningar med frysfack där gårdar och privatpersoner kunde hyra in sig.

Andelsfrysarna förenklade arbetet i det lantliga folkhemmet, framför allt vid gårsslakt.

Trots att frysbroxar och -skåp numer är tillgängliga i de flesta hem, finns fortfarande andelsfrysar i bruk på Gotland.