Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland i Almedalsveckans program

Publicerad 2019-05-10 11:21
Region Gotland arrangerar flera evenemang under årets Almedalsvecka, vecka 27. Någon av programpunkterna handlar om kompetensförsörjning, andra om tekniska lösningar för dricksvattnet och digitala gosedjur. De är förstås gratis och öppna för alla, precis som alla andra evenemang under årets vecka.

Gemensamt för dem alla är att platsen är ett tält utanför Fenomenalen Science Center på Skeppsbron 4 i Visby hamn. Här nedan kommer en del information om programpunkterna. Fullständig information finns i Almedalsveckans program - se länk längre ner.

Torsdag 4 juli

11.00-12.30: Vad gör Gotland till pilot i energiomställningen?

På Gotland finns en hög andel vind-, sol- och bioenergi. Här finns projekt för transporter, energieffektiviseringar och vätgaslagring. Nästa år ska en världsunik elväg invigas på ön. Men räcker det till att bli en bra pilot?

På det här seminariet som avslutas med lunch, möter du några av de drivande krafterna inom omställningen på Gotland till förnybar energi och effektivare, säkrare energisystem. Med Region Gotland som värd medverkar företrädare från energiföretag och projekt inom vindbruk, biogas, solel, energilager och transporter.

13.30-14.10: Vilken nytta har Sverige av EU-pengar som fördelas till projekt?

Ett seminarium som arrangeras av Region Gotland och Interreg Central Baltic. EU är med och finansierar en rad olika program och projekt. Vilket resultat ger det i våra svenska regioner och är dessa hållbara över tid? Det diskuteras under seminariet och det finns även en utställning, som kan ses fram till 16.00. Denna programpunkt genomförs vid Fenomenalen Science Center, i en inomhuslokal en våning upp med hiss.

 

Fredag 5 juli

8.00-10.15 - Pass 1, teknikförvaltningen

”Hur kan en offentlig och en privat aktör samarbeta med energieffektiviseringsprojekt?”

”Fjärrvärme ersätter växthuseffekt. Läckande deponier - en resurs?”

”Sand, plast eller släke mellan tårna - vem städar Gotlands stränder?”

”Många bäckar små som gör avgörande skillnad och utmanar oss att tänka nytt”

”Hur säkrar vi vattnet och dricksvattnet i en tid av torka?”

"Kan teknikutveckling mitt i Östersjön ge ett hållbart Gotland?" Paneldiskussion.

”Bussutflykt till norra Europas största bräckvattenverk”.

10.45-12.15 - Pass 2, De digitala gosedjuren var mysiga - men vad händer nu? (socialförvaltningen)

Gotland är den kommun i landet som möter de största demografiska utmaningarna framöver. Vi har bestämt oss för att bli riktigt bra på att använda den digitala tekniken som ett hjälpmedel för att bibehålla en god omsorg och för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Men vad innebär den digitala resan för brukare och medarbetare och hur får vi med alla på tåget?

”Diskussion om digitalisering inom omsorgen – en omänsklig utveckling eller en spännande räddare i nöden?”

Ofta pratar man om nyttan av digitalisering och välfärdsteknik i samma andetag som man räds den. Och fortfarande odlas bilden av det nya som ett nödvändigt ont när händerna i omsorgen blir färre. Vad krävs för att brukare, anhöriga och medarbetare ska omfamna den nya tekniken? 

13.00-14.20 Pass 3, samarbete om att anställa personer långt ifrån arbetsmarknaden

”Jag anställer gärna medarbetare med adhd”. Samtal mellan vd och medarbetare vid UniGuide samt projektledare vid projektet Min Coach.

”Mångfald gör oss bättre”. Verksamheter berättar hur de arbetar inkluderande som leder till mångfald. Deltagande är vd vid Coop, enhetschef vid Stuxgården samt projektledare för NORMA, Region Gotlands projekt för samverkan mellan arbetsgivare på Gotland för att stärka kompetensen och våga anställa personer långt ifrån arbetsmarknaden.

14.20 – 15.00 - Pass 4, Hur formar vi lärmiljöer som skapar vägar till arbete?
Seminariet utgår från Region Gotlands arbete med tillgängliga lärmiljöer i förskola, grundskola och gymnasieskola. Vi berättar bland annat om den tillgänglighetsvärdering som verksamheterna påbörjat – det vill säga att ta reda på hur väl lärmiljön fungerar för barn, elever och studerande med eller utan funktionsnedsättning.

För att alla elever ska kunna lyckas i skolan – och utifrån sina förutsättningar - är det viktigt att lärmiljön är tillgänglig och inkluderande. Att elever kan fullfölja sin utbildning kommer att vara avgörande för att klara kompetensförsörjningsutmaningen i framtiden.

Deltagare:

Annika Nyström Karlsson, projektledare
Lena Gustavsson, verksamhetschef för förskolan
Ann-Kristin Munter, rektor vid Lyckåkerskolan
Monica Norström, specialpedagog vid Lyckåkerskolan
Bo Eriksson, chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen

15.30-16.30 - Pass 5, DISA

Digitalt Quiz & After Work

Avrunda veckan som sig bör, med ett quiz! Med digitaliseringsprojektet DiSa som utgångspunkt blandar vi interaktiv frågesport med diskussioner och nedslag i ämnen som e-tjänster, digitala översiktsplaner och 3D-visualiseringar. När vinnaren är korad öppnar glassbaren och DiSa:s egna after work.

Samarrangemang
Utöver egna arrangemang samarbetar Region Gotland med andra i aktiviteter kring exempelvis psykisk hälsa/mind shift, Patientnämnderna i Sverige, Östersjödagarna via Gotland Blått Centrum och i fastighetsfrågor/Business Arena. Du hittar dem, och alla andra evenemang, i programmet, se länk längst ner på denna sida.

Här finns också mer information om Östersjödagarna, Patientnämnden och Mindshift. 

www.uu.se/ostersjodagarna

www.gotland.se/mindshift

www.gotland.se/103963

 

Välkommen till årets Almedalsvecka!