Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands Allergikommitté

Allergikommitténs uppdrag är att verka allergiförebyggande i offentlig miljö och att samordna och tillvarata erfarenheter och kompetens inom Region Gotland.

I Allergikommittén finns representanter teknikförvaltningen, TKF, hälso- och sjukvårdsfövaltningen, HSF, samhällsbyggnadsförvaltningen, SBF, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, UAF samt patientföreningen för astma och allergi.

Allergi är en av de största folksjukdomarna, främst bland barn och ungdomar. Många människor har en ärftlig benägenhet att utveckla allergi. De flesta svenskar har därför personliga erfarenheter av allergi. Allergier och annan överkänslighet är till stor del miljöbetingade. Det är möjligt att underlätta allergikers vardag genom förebyggande insatser till exempel Allergirond.

Ledamöter:

Katja Ståhlberg
Allergikonsulent
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Monica Grönlund
Förste skolsköterska
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Fagerberg 
Teknikförvaltningen

Elisabeth Olsson
Astma- och allergiföreningen

Niklas Rane
Miljöskyddsinspektör
Samhällsbyggnadsförvaltningen