Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Maria Muskos 
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Serveringstillstånd

För att få servera alkoholdrycker mot betalning krävs serveringstillstånd. På Gotland finns cirka 275 verksamheter som har ett stadigvarande serveringstillstånd. 

Det finns olika typer av serveringstillstånd. De kan gälla servering till slutna sällskap eller till allmänheten. De kan vara stadigvarande eller tillfälliga, gälla året runt, under en viss period eller vid ett enstaka tillfälle.

När krävs serveringstillstånd?

Servering av alkoholdrycker får inte ske utan serveringstillstånd. Med begreppet servering avses försäljning av alkoholdrycker. Ersättning kan även bestå av varor, tjänster eller goodwill. Det är med andra ord så att du som ska servera alkohol oftast behöver ansöka om serveringstillstånd och det gör du hos oss på Tillståndsmyndigheten.
 

Exempel på när serveringstillstånd behövs:

  • Restaurangverksamhet med alkoholservering.
  • Servering av alkohol till slutna sällskap som föreningar eller företag i festvåningar eller klubblokaler.
  • Tillfälligt serveringstillstånd behövs också vid servering i samband med festivaler, konserter, mässor, företagsmingel och liknande evenemang.

När behövs inte serveringstillstånd?

Observera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd.

Serveringstillstånd behövs inte om serveringen av alkohol:

  • avser ett enstaka tillfälle av privat karaktär för i förväg bestämda personer,
  • sker helt utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Serveringen ska följa alkohollagen

Alkohollagen är en skyddslag och finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion av alkohol och en alltför tidig alkoholdebut bland ungdomar. Lagen reglerar bland annat vad som krävs för att beviljas ett serveringstillstånd och hur verksamheten ska skötas.

Alkohollagen och Region Gotlands riktlinjer för serveringstillstånd ligger till grund för vårt arbete med att handlägga ansökningar om serveringstillstånd, att utbilda tillståndshavare och dess anställda samt att kontrollera verksamheterna.

 

Region Gotlands riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen.