Kontakt

Kommunala aktivitetsansvaret
Besöksadress:
Norra Hansegatan 6B
​621 82 Visby

E-post: kaa@edu.gotland.se

Ungdomscoacher

Christina Wennås      
Telefon: 076-947 84 54
E-post: christina.wennas@gotland.se

Emmelie Looström
Telefon: 070-083 23 94
E-post: emmelie.loostrom@gotland.se

Mikael Bergman             
Telefon: 070-447 97 79
E-post: mikael.bergman@gotland.se

Pontus Larsson
Telefon: 073-765 81 46
E-post:  pontus.larsson@gotland.se

Studie och yrkesvägledare

Isabel Klosterdal
Telefon: 0498-26 34 45
E-post: isabel.klosterdal@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kommunens aktivitetsansvar

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) innebär att alla Sveriges kommuner minst var tredje månad ska hålla sig informerad om vad ungdomar i åldern 16-20 år som inte går på gymnasiet har för sysselsättning. 

En arbetsgrupp bestående av studie och yrkesvägledare och ungdomscoacher arbetar idag med det kommunala aktivitetsansvaret på Gotland. Kommunen ska också erbjuda lämpliga insatser. Att ta del av insatserna är frivilligt.

Hur får vi tag på ungdomarna?

Vi utgår från gymnasieskolans elevregister och samkör detta mot folkbokföringen. Så får vi fram de ungdomar på Gotland som inte är inskrivna på gymnasiet. Det brukar vara ungefär 200–250 stycken per år. Sedan söker vi upp ungdomarna via brev, e-post, telefon, sms och/eller på sociala medier. Får vi ingen kontakt gör vi hembesök.

Varför gör vi detta?

Syftet är att lotsa ungdomar tillbaka till studier eller annan sysselsättning. Det kan innebära att vi hjälper till att boka möten med studie- och yrkesvägledare (SYV), vården eller andra kontakter som behövs för att komma vidare. Det kan vara barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), psykiatrin, socialtjänsten, ungdomsmottagningen, vårdcentralen, tandläkaren, polisen. Det är ungdomen som avgör vilken väg vi ska gå.

Vi för register

Kommunens skyldighet att föra ett register över ungdomarnas sysselsättning och kommunens insatser regleras i 29 kap. 9 § skollagen. I förordningen (2006:39) finns det reglerat vilka uppgifter kommunen får behandla i registret. Två gånger per år rapporteras uppgifterna in till Skolverket. Allt detta för att Sveriges alla unga invånare ska få så bra möjligheter som det bara går.