Sök

Kommunens aktivitetsansvar

Du som är 16–19 år och inte går på gymnasiet omfattas av något som heter kommunens aktivitetsansvar, KAA. Det innebär att vi kan hjälpa till att hitta vägar framåt för dig som behöver det.

Ung tjej

En arbetsgrupp bestående av studie- och yrkesvägledare och ungdomscoacher arbetar idag med kommunens aktivitetsansvar på Gotland. Vi erbjuder olika insatser som har som syfte att leda till studier eller arbete i framtiden. Att ta del av insatserna är frivilligt och du väljer själv hur mycket stöd du vill ta emot.

Vi vill ha kontakt med dig

Om du inte är inskriven i någon gymnasieskola eller saknar gymnasieexamen tar vi kontakt med dig. Vi söker upp dig via brev, e-post, telefon eller sms. Får vi ingen kontakt gör vi hembesök.

Varför gör vi detta?

Syftet är att lotsa dig tillbaka till studier, arbete eller annan sysselsättning. Det kan innebära att vi hjälper till att boka möten med till exempel studie- och yrkesvägledare, Arbetsförmedlingen eller andra kontakter som behövs för att komma vidare. Det är du som väljer vilken väg vi ska gå.

Vi för register

Kommunens skyldighet att föra ett register över ungdomarnas sysselsättning och kommunens insatser regleras i 29 kap. 9 § skollagen. I förordningen (2006:39) finns det reglerat vilka uppgifter kommunen får behandla i registret. Två gånger per år rapporteras uppgifterna in till Statistikmyndigheten, SCB.

Vanliga frågor

Någon i din närhet eller du själv kan kontakta oss. Vill du inte ringa eller mejla oss går det också bra att skicka in dina uppgifter via Region Gotlands e-tjänst, så hör vi av oss.

Vårt kontor finns på Norra Hansegatan 6B i Visby.

Vi formar en individuell plan utifrån dina mål. Vet du vad du vill? Då hjälper vi dig med hur du ska komma dit. Har du ingen aning? Då hjälps vi åt att hitta en väg för just dig.

Så här lämnar du uppgifter eller anmäler studieavbrott

Anmälan om studieavbrott görs via Region Gotlands e-tjänst.

Har du fått ett brev från oss? Svara här.

Uppgifter till kommunens aktivitetsansvar lämnas via Region Gotlands e-tjänst.

Blanketter

Kontakta Region Gotland

Kommunens aktivitetsansvar, KAA

Arbetsliv och etablering, Norra Hansegatan 6B

621 82 Visby

Christina Wennås
Ungdomscoach

Arbetsliv och etablering, Norra Hansegatan 6B

621 82 Visby

Emmelie Looström
Ungdomscoach

Arbetsliv och etablering, Norra Hansegatan 6B

621 82 Visby

Mikael Bergman
Ungdomscoach

Arbetsliv och etablering, Norra Hansegatan 6B

621 82 Visby

Pontus Larsson
Ungdomscoach

Arbetsliv och etablering, Norra Hansegatan 6B

621 82 Visby

Isabel Klosterdal
Studie- och yrkesvägledare

Arbetsliv och etablering, Norra Hansegatan 6B

621 82 Visby

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00