Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild över Visby

Upphandlingsplan

Vår upphandlingsplan ska ge information och uppmuntra till dialog inför kommande upphandlingar. Vi vill också ge ökad framförhållning för leverantörer att delta i kommande upphandlingar.

Region Gotlands upphandlingsplan innehåller flertalet av våra större upphandlingar under året. Planen har tagits fram i samarbete med alla Region Gotlands förvaltningar. Förvaltningarna sköter några upphandlingar separat, dessa upphandlingar är inte med i Region Gotlands upphandlingsplan.

Region Gotland samarbetar med andra inköpscentraler. Dessa upphandlingar är inte med i Region Gotlands upphandlingsplan.

Innan upphandlingen är annonserad kan vi inte informera om starttid för enskilda upphandlingar.

Inköpsbehoven och planen kan förändras under året.

Redan annonserade upphandlingar hittar du under rubriken Aktuella upphandlingar.

Har ni frågor eller synpunkter maila gärna upphandlarna@gotland.se