Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Upphandlingsplan

Vår upphandlingsplan ska ge information och uppmuntra till dialog inför kommande upphandlingar.  Vi vill också ge ökad framförhållning för leverantörer att delta i kommande upphandlingar.

Region Gotlands upphandlingsplan innehåller våra större upphandlingar. Planen har tagits fram i samarbete med alla Region Gotlands förvaltningar. Inköpsbehoven och planen kan förändras under året. Innan upphandlingen är annonserad kan vi inte informera om starttid för enskilda upphandlingar. Redan annonserade upphandlingar hittar du under rubriken Aktuella upphandlingar.

Har ni frågor eller synpunkter maila gärna upphandlarna@gotland.se