Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Södra Hällarna

Södra Hällarna är ett natur- och friluftsområde i södra Visby som tidigare var ett militärt skjutfält. På Södra Hällarna finns så gott som samtliga av öns naturtyper representerade. Här finns vinddriven tallskog och fuktig lövskog, branta klintar med rasbranter, fossilrika stränder och sandstränder, uppspruckna hällar och alvarmarker, djungelliknande vandringsleder, grottor, orkidéer, med mera.

Mycket händer nu på Södra Hällarna

Entréer och grusade gångar 

För att underlätta tillgängliggörandet av området har Region Gotland anlagt tre nya entréer till området där man kan parkera. Dessutom kan man nå området via Trafikverkets Träffpunkt Gotland på Färjeleden. Från dessa parkeringar kan man med lätthet ta sig ut på grusade gångar. Man får cykla inom området.

Lamm på bete

Under sommaren 2015 har fyra lamm betat och haft mysigt inom ett inhägnat område på Södra Hällarna bredvid Trafikverkets Träffpunkt Gotland. Många, både vuxna och barn, har glatts över lammen men nu har de fått åka hem till gården där de kom ifrån.

Trappor till nedre platån, grillplatser

Tre trappor anläggs så att man kan komma ned till den nedre platån samt till havet. Skyltning inom och till reservatet är på gång liksom byggande av offentliga toaletter, grillplatser med mera

Vandringsslingor

Tre olika vandringsslingor kommer man kunna välja mellan, arbetet med detta pågår.  De ska utgå från de tre entréerna. Information om slingorna kommer att finnas här på hemsidan.