Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Södra Hällarna med utsikt över havet

Södra Hällarna naturreservat

Södra Hällarna är ett natur- och friluftsområde i södra Visby som tidigare var ett militärt skjutfält. På Södra Hällarna finns så gott som samtliga av öns naturtyper representerade. Här finns vinddriven tallskog och fuktig lövskog, branta klintar med rasbranter, fossilrika stränder och sandstränder, uppspruckna hällar och alvarmarker, djungelliknande vandringsleder, grottor, orkidéer, med mera.

Entréer och grusade gångar 

För att underlätta tillgängliggörandet av området har Region Gotland anlagt tre nya entréer till området där man kan parkera. Dessutom kan man nå området via Trafikverkets Träffpunkt Gotland på Färjeleden. Från dessa parkeringar kan man med lätthet ta sig ut på grusade gångar. Man får cykla inom området.

Lamm på bete

Under sommaren betar lamm inom ett inhägnat område på Södra Hällarna bredvid Trafikverkets Träffpunkt Gotland. Många, både vuxna och barn, gläds över lammen.

Trappor till nedre platån, grillplatser

Tre trappor har anlagts så att man kan komma ned till den nedre platån samt till havet. Skyltning har gjorts inom  reservatet  liksom byggandet av offentliga toaletter, grillplatser med mera.

Vandringsslingor

Tre olika vandringsslingor kan man välja mellan. De utgår från de tre entréerna.