Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

En ny strategi för det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet är på gång

Publicerad 2017-11-02 09:37
Region Gotland har statens uppdrag att leda, samordna och följa upp det regionala tillväxtarbetet i länet. Region Gotland leder nu arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi, en så kallad RUS.

Arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi, RUS, pågår för fullt. Avdelningen Regional utveckling på regionstyrelseförvaltningen är ansvarig för att arbeta fram det förslag till RUS som regionfullmäktige ska ta beslut om. Enligt planen ska detta ske i början av 2019.

Statliga myndigheter, Uppsala Universitet Campus Gotland, de politiska partierna som är representerade i regionfullmäktige samt näringsliv och civilsamhälle berörs alla av arbetet med att ta fram denna RUS.

Under början av hösten har projektgruppen för RUS bland annat genomfört workshops om det regionala utvecklingsansvaret för regionstyrelsens arbetsutskott. Just nu genomförs dialogmöten med de politiska partierna och under november månad ska dialogmöten med sakkunniga inom olika områden att genomföras.

Vad ska en regional utvecklingsstrategi (RUS) innehålla?
En regional utvecklingsstrategi ska innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för genomförandet av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i syfte att uppnå en hållbar regional utveckling. Strategin ska bland annat fungera som en plattform för dialog och samverkan mellan utvecklingsaktörer och vara vägledande för insatser och utvecklingsprocesser i det regionala utvecklingsarbetet.

Vad innebär det att den regionala utvecklingen och tillväxten ska vara hållbar?

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Människan är i centrum, ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett medel och en förutsättning för hållbar utveckling. Investeringar och utvecklingsinsatser ska leda till att alla upplever ett gott och tryggt liv samtidigt som de ekologiska planetära gränserna inte överskrids.

Finns det ingen RUS idag?
Den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska ersätta ”Vision Gotland 2025” som antogs 2008. Preliminärt kommer den nya strategin att fastställas av regionfullmäktige 2019.

Vad är en RUS?
En regional utvecklingsstrategi är en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Strategin ska innehålla tydliga mål och prioriteringar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet fram till 2030. Den är vägledande för dialog och samverkan mellan olika utvecklingsaktörer i det regionala utvecklingsarbetet.

Vad ska en RUS göra?
En RUS ska vägleda det regionala tillväxtarbetet som bedrivs i syfte att uppfylla såväl målen i RUS:en som i den nationella tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik. Den regionala utvecklingsstrategin ska formulera Gotlands övergripande mål och prioriteringar och fungera som det övergripande strategiska styrdokumentet för ett hållbart tillväxtarbete i Gotlands län.

Varför ta fram en ny RUS när det finns en vision för 2025?
Vision Gotland 2025 är från 2008 och behöver uppdateras. Mycket har hänt sedan dess. Det finns bland annat behov av nya relevanta, tydliga och mätbara mål samt ett mer samordnat tillväxtarbete för att på ett mer fokuserat och effektivt sätt kunna möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar.

Sedan det nuvarande regionala utvecklingsprogrammet antogs har en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 och Europa 2020 antagits. Sambanden mellan Gotlands regionala utvecklingsprogram och nationella och europeiska strategier behöver bli tydligare.

Vilka är med och jobbar fram RUS:en?
Region Gotland har uppdraget att leda, samordna och följa upp det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. I det ingår att utarbeta en regional utvecklingsstrategi. Strategin ska utarbetas i samverkan med länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter, samt i dialog med näringsliv och civilsamhälle.

När ska RUS:en vara klar?
Målsättningen är att en ny regional utvecklingsstrategi ska beslutas av regionfullmäktige i början av 2019.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 9 november 2017
Ansvarig för sidan: Tove Thuresson

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?