Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Omslagen av kulturminnesvårdprogram för Gotlands län.

Kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982

Gällande Kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län togs fram av Länsstyrelsen 1982, med stöd från Bostadsdepartementet och Dan Carlsson som huvudförfattare.

Programmet antogs av Kommunfullmäktige 1996 och är uppdelat i två avsnitt:

1 Kulturhistorisk beskrivning

 • Länets kulturhistoriska bakgrund, en översikt.
 • Den naturgeografiska bakgrunden
 • De första människorna
 • Jägare och jordbrukare ( ca 6000 -2000 fKr)
 • Bygdens framväxt och etablering (ca 2000 - 500 fKr)
 • Åkerbrukets permatering (ca 500 fKr - 100 eKr)
 • Familjejordbruket (100 - 600 eKr)
 • Gotlands storhetstid (ca 600-1361 eKr)
 • Orostider (1361-1721)
 • Nyare tid (1721- 1945)
 • Sammanfattning: Karäkteristidska drag i samhällsutvecklingen
 • Referenslitteratur

2 Urval av miljöer och objekt

Periodvis indelning som ovan i del 1. Miljöerna och objekten redovisas sockenvis, på utdrag ur den ekonomiska kartan.

Kulturminnesvårdsprogram för Gotland 1982(för utskrift)