Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visby

I Visby finns sedan tidigare äldre miljöer väl beskrivna. Kulturmiljöprogrammet fokuserar därför på utvecklingen under 1900-talet.

Det är ett omvälvande sekel präglat av urbanisering och välfärdssamhällets utveckling, då vård och omsorg blev en samhällsfråga.

Kulturmiljöprogrammet beskriver ett urval platser och byggnadsmiljöer som förklarar utveckling och historiska sammanhang.

Med Visby som utgångspunkt tittar vi främst på välfärd, vård och omsorg om barn, äldre och svaga i samhället.