Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Väte, Kulturmiljöprogram Gotland

Väte är en inlandssocken, som i väster gränsar till Mästerby, i norr till Hogrän och Atlingbo, i öster till Viklau och Guldrupe samt i söder till Hejde.

Väte socken har medeltida ursprung och består av omväxlande jordbruksbygd och skogsmark.

I början av 1700-talet låg socknens geografiska centrum kring Väte, med gården Binge som enda nära granna på drygt 300 meters avstånd.

Fram mot slutet av 1800-talet har det tillkommit några fastigheter utefter landsvägen i närheten av kyrkan men det sker en större bebyggelsekoncentration nere vid vägkorset mot Viklau.

I början av 1900-talet byggdes skolan. Därefter har endast några komplementbyggnader tillkommit.
 

Namnet

Namnet (1400-talet Hwecym) antas innehålla kvetja - en sliping. Denna slipning är så mycket man kan slå med en lie innan man behöver vässa den igen. Tolkningen skulle då bli en äng av viss storlek. Alternativt skulle namne innehålla vättja, mjuk brynsten, med tolkning en mark där sådan sten finns.

Ytterligare en annan tolkning är kopplingen till ordet vät - en grund vattensamling som inte torkar ut på sommaren.