Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Silte

Socknen består av odlingdsbygd i öster, efter den utdikade Mästermyr samt skog mot kusten.

Bebyggelsen är koncentrerad till den gamla vägen. Här finns en rad välbevarade gårdsmiljöer med manbyggnader i enkel- eller parstugeplan i två våningar.

Enkelstugor finns vid Hallvide (sammanbyggd med ett flistakshus), Häglaivs och Smissarve i Silte samt Smiss och Kyrkebys (två stycken) i Hablingbo. Tvåvåningsparstugor, som är i majoritet, finns bland annat vid Mälstäde och Bertels i Hablingbo.

Hablingbo prästgård från 1700-talet tillhör öns ståtligaste prästgårdar med flera intressanta uthus, bland annat en vacker bodlänga.