Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rone, Kulturmiljöprogram Gotland

Rone socken ligger vid Gotlands sydöstra kust. I väster gränsar Rone till Eke och Alva och i norr till Hemse och Burs.

Rone socken är uppodlad slättbygd med inslag av skog och strandängar.

Vid sidan av jordbruket har fisket i alla tider haft stor betydelse. Man har också haft möjlighet att bränna kalk. Kalkugnar har funnits vid Ronehamn och Vinarve.

Ronehamn

Under 1800-talets senare hälft fick Ronehamn ett uppsving genom ökad utförsel av jordbruksprodukter och var en tid vid sidan av Visby den viktigaste hamnen på Gotland. I samband med detta anlades 1902 en järnväg från Hemse, vilken dock blev relativt kortvarig.

Dagens bebyggelse

Dagens bebyggelse är blandad med flera storbyggda gårdar från främst 1800-talet. Nytillskott är insprängda på vissa ställen. Vid Gullgarde finns två parter varav den ena är en tvåvånings parstuga med bakbygge och flistak. En vacker mindre gårdsmiljö finns vid Gerete, där bakbygget har flistak, liksom vid Vinarve.

Namnet

Namnet Rone (1200-talet ronum) innehåller sannolikt ett forngutniskt raun (fornnordiskans hraun) stenhop, stengrund.