Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejdeby, Kulturmiljöprogram Gotland

Hejdeby socken är en inlandssocken, öster om Visby. I norr gränsar Hejdeby till Bro och Fole, Lokrume . I öster och söder till Endre socknar.

Socknen präglas av uppodlad slätt och skogsmark i väster.

I slutet av 1600-talet låg Hejdeby kyrka utan nära grannar. Under de följande seklen har bebyggelsen vuxit upp längs landsvägen in mot Visby.

Namnet

Hejdeby finns omnämnt på 1300-talet. Efterledet -by kan på Gotland översättas till enstaka gård. Hejdeby vittnar om att gården som givit sockenen sitt namn ligger vid en "hajd" (hed).