Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejde, Kulturmiljöprogram Gotland

Hejde är en inlandssocken som i väster gränsar till Klinte och Sanda. I norr gränsar Hejde till Mästerby och Väte och Guldrupe. I öster till Guldrupe och i söder till Etelhem, Stånga, Lojsta och Fröjel.

Socknens norra del präglas av jordbruk. Skogsområdet Lojsta hed ingår i södra Hejde.

Bebyggelsens framväxt

I början av 1700-talet låg kyrkan och prästgården som en enskild enhet i norra delen av socknens centrala jordbruksbygd. Här ligger gårdarna i övrigt relativt tätt. Närmast låg Kvie, socknens största gård, drygt 800 meter åt sydväst.

Under de efterföljande 200 åren byggs mycket lite nära Hejde kyrka. Socknen växer längs landsvägen från "Hemsekorset" i sydostlig riktning – samt inte minst längs den lilla parallellvägen till Krämplösa där ett tjugotal boställen byggs.

Namnet

Namnet Hejde (på 1300-talet Heithum) är en pluralform av gotländskans hajd. Troligen syftar detta på läget mot det stora skogsområdet Lojsta hed i socknens södra del. På Gotland -liksom i östra Sverige användes ordet hed för torr och tallskogsbevuxen mark.