Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gothem

Namnet Gothem (1300-tal Gaautheym) kan knytas till orden ”gaut-/gut-” i betydelsen utflöden. Detta tyder på att Gothemsån haft stor betydelse för bebyggelse och hushåll.[1]


[1] Ingmar Olsson (1984): Ortsnamn på Gotland.

 

Externa länkar