Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Garda

Garda är en odlingsbygd med omgivande skog. Dagens gårdsbebyggelse härstammar till stor del från 1800-talet.

Grannlaget vid Bjärges utgör en väl bevarad miljö. Det består av fyra parter med en-vånings parstugor med bakbyggen.

En omfattande nybyggnation i senare tid har medfört en förtätning av bebyggelsen i området närmast kyrkan och kring landsvägen Lye-Alskog. Av denna bebyggelse är bland annat den gamla affären vid Bjärges intressant, en välbevarad byggnad från 1880-talet.

Lärarbostaden vid Hägulds och snickeriet och småbruket vid Hemmor utgör välbevarade byggnadsmiljöer från början av 1900-talet.

Namnet Garda (i Gardhum, medeltida runskrift) innehåller pluralis av ordet gård/inhägnad.[1][1] Mats Wahlberg, red 2003. Svenskt ortsnamnslexikon