Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fole, Kulturmiljöprogram Gotland

Fole är en inlandssocken, belägen mellan Visby och Slite. I söder gränsar Fole till Endre, Ekeby och Källunge, i öster till Bäl, i norr till Hejnum, Lokrume och Bro, samt i väster till Hejdeby.

Socknen är en delvis skogsbeväxt slättbygd.

Längs den uråldriga vägen mellan Autsarve i Fole och Grausne i Lokrume finns många synliga tecken på att socknen varit bebodd och brukad sedan bronsåldern. Från medeltiden finns den stora välbevarade bebyggelsen kring Vatlings och Stora Sojdeby.

Namnet

Namnet Fole (1300-talet Folij, Folu) kan härstamma från fornisländskans verb ”fela” i betydelsen ”dölja” alt ”gömma”.  En annan tolkning är att namnet härstammar från ”ful” som då skulle syfta till illaluktande sankmark.