Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplaner under arbete

Klicka på punkterna i kartan eller använd länkarna i listan längst ner på sidan för att läsa mer om de detaljplaner som är under arbete.
Du kan lämna synpunkter på de planer som är på samråd och granskning. 

Pågående detaljplanearbeten

Fler pågående samhällsutvecklingsprojekt


Gällande detaljplaner på Gotland 

Alla gällande detaljplaner på ön finns presenterade digitalt i vår detaljplanekarta.