Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Konsert och aktiviteter arrangeras till stöd för zambiskt barnhem

Publicerad 2018-06-04 14:33
Nu har det blivit dags för årets GotZamkonsert – en välgörenhetskonsert till förmån för barnhemmet ARTECO i Zambia. Bakom arrangemanget står Klinteskolans elever. Konserten går av stapeln imorgon tisdag klockan 19.00-20.30.

I 17 år har Klinteskolan stöttat barnhemmet ARTECO i Zambia. Projektet kallas för GotZam.

Konserten arrangeras samtidigt som Klinteskolan håller öppet hus. Varje år har denna stödaktivitet ett nytt tema – denna gång under rubriken "MÅ BRA". Temat genomsyrar hela kvällen i olika utställningar, fysiska aktiviteter, tipspromenader, fotoutställningar m.m. Bland annat blir det drop-in workshop där Polisen, barn- och elevhälsan, Ungdomsfokus, Ungdomens hus Fenix, Ungdomsgården KUFF, fältassistenterna m fl deltar.

Korv och fika finns att köpa liksom slöjdalster, lotter med mera. Välkommen att besöka skolan och delta i de olika aktiviteter som eleverna erbjuder.

Läs mer om programmet