Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Strax dags för årets studentbal

Publicerad 2018-05-31 16:54
Söndagen den 3 juni genomförs årets studentbal på kongresshallen Wisby Strand. Årets studenter åker som vanligt kortege från Wisbygymnasiet till Almedalen. Välkommen att titta.

Bilkortegen startar klockan 15.00 och bilarna kör från Wisbygymnasiets stora parkeringsplats via Allégatan, Kolonigatan och korsar därefter Stenkumlaväg för att sedan åka vidare mot Söderport och Visborgsgatan sedan Skeppsbron och Almedalen. Bilkortegen kan påverka trafikflödet i Visby och inte minst i hamnområdet.

Själva balen startar klockan 17.30 och det är studentkommittén som ansvarar för arrangemanget.

Se färdvägen