Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillgänglighet

Bussar

Fordonen i kollektivtrafiken på Gotland är låggolvs- eller lågentrébussar och är därmed fullt tillgängliga. Det finns en fällbar ramp och en rullstolsplats i varje buss. Rullstolsplatser är dimensionerade för rullstolar med följande mått som inkluderar en person som sitter i rullstolen:

 • Totallängd: 1250 mm
 • Totalbredd: 700 mm
 • Totalhöjd: 1350 mm

I bussarna finns inga avdelningar för personer med allergier eller överkänsligheter.

Hållplatser

Fullt tillgängliga är följande hållplatser:

 • Visby busstation
 • Visby hamnterminal
 • Region Gotland
 • Länsstyrelsen
 • Hemse busstation

På Visby busstation finns en informationsdisk med biljettförsäljning och en väntsal. Hållplatslägena, som ligger på samma nivå som gångstigen, kan nås dygnet runt.

Väntsalen har följande öppettider:

Höst-/vinter-/vårtidtabellperiod (från mitten av augusti till mitten av juni):

 • Måndag-torsdag från 6.00 till 22.00
 • Fredag-söndag från 6.00 till 0.00

Sommartidtabellperiod (från mitten av juni till mitten av augusti):

 • Alla dagar från 6.00 till 1.00

Öppettiderna för informationsdisken/biljettförsäljningen är följande:

 • Höst-/vinter-/vårtidtabellperiod: måndag-fredag (ej helgdag) från 8.00 till 12.00 och 13.00 till 17.00
 • Sommartidtabellperiod: alla dagar från 7.00 till 19.00