Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillgänglighet

Bussar

Fordonen i kollektivtrafiken på Gotland är låggolvs- eller lågentrébussar och är därmed fullt tillgängliga. Det finns en fällbar ramp och en rullstolsplats i varje buss. Rullstolsplatser är dimensionerade för rullstolar med följande mått som inkluderar en person som sitter i rullstolen:

  • Totallängd: 1250 mm
  • Totalbredd: 700 mm
  • Totalhöjd: 1350 mm

I bussarna finns inga avdelningar för personer med allergier eller överkänsligheter.

Hållplatser

Fullt tillgängliga är följande hållplatser:

  • Visby busstation
  • Visby hamnterminal
  • Region Gotland
  • Länsstyrelsen
  • Hemse busstation

På Visby busstation finns en informationsdisk med biljettförsäljning och en väntsal. Hållplatslägena, som ligger på samma nivå som gångstigen, kan nås dygnet runt. Väntsalen har följande öppettider:

  • Måndag-torsdag från 6.00 till 21.30
  • Fredag-söndag från 6.00 till 23.30

Informationsdisken/biljettförsäljningen är öppen måndag-fredag från 8.00 till 12.00 och från 13.00 till 17.00.