Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniska nämnden beslutade om husbilsplatser i Visby

Publicerad 2018-05-31 08:00
Tekniska nämnden har haft möte. Nämnden gav ett remissvar gällande grindhämtning av återvinningsmaterial. Man tog också beslut om ett 20-tal ställplatser i Region Gotlands regi i Visby för husbilar, ett beslut som gladde ordförande Tommy Gardell mycket.