Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
Tel: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studera i annan kommun än i din hemkommun

Det finns möjlighet att söka utbildningar som ges på fastlandet men inte här på Gotland.

 

Folkbokförd på Gotland

Om du är folkbokförd på Gotland kan du ändå söka utbildningar i andra kommuner. När du har sökt en utbildning i en annan kommun ska du skicka en kopia på ansökningsblanketten till oss på vuxenutbildningen. Vi återkommer med beslut om Region Gotland kommer att bekosta din utbildning eller inte. Beslutet grundas på 20 kapitlet 20§ och 3 kapitlet 2§ i förordningen om vuxenutbildning. 

I ansökan ska det tydligt framgå vilken utbildning du söker, vilka kurser som ingår och hur många poäng du tänkt läsa. Det är också viktigt att utbildningsanordnarens fullständiga kontaktuppgifter finns med. Använd helst kopian på din ansökan.

Vi vill också ha ett kort brev från dig med en motivering till varför du söker utbildningen, din utbildningsbakgrund, dina yrkeserfarenheter och eventuellt annan viktig information. Bifoga även tidigare betyg.

Folkbokförd i annan kommun

Om du bor i en annan kommun än på Gotland så är det din hemkommun som bestämmer om du får studera på Gotland eller inte. När du ansökt till en kurs i vår webbkatalog ska du skriva ut ansökan och lämna den till din hemkommun.

Överklaga ett beslut - Region Gotland