Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Är du förälder?

Om du som förälder är misstänkt för brott mot ditt barn får du inte veta att barnet ska förhöras på Barnahus. Detsamma gäller om det kan befaras att du på grund av ditt förhållande till den som misstänks inte kan ta tillvara ditt barns rättigheter. Barnet får då en särskild företrädare. Den särskilda företrädarens uppgift är att ta tillvara ditt barns rättigheter under förundersökningen och i efterföljande rättegång. Det är Tingsrätten som utser den särskilda företrädaren efter ansökan från åklagare. Den särskilda företrädaren är advokat eller biträdande jurist. Du får information om att barnet har varit på förhör precis efteråt. Det är viktigt för utredningen att barnet förblir så opåverkat som möjligt tills dess att förhöret har hållits.

Det kan väcka starka känslor hos föräldrar att någon bestämt saker om ens barn som man inte kunnat påverka. I synnerhet om misstankarna är ogrundade. Om du känner så kan det vara bra att tänka på att ditt barn har med sig en särskild företrädare under hela processen som ser till att alla beslut som fattas är för ditt barns bästa. Ditt barn har även haft med sig en person som hen känner sig trygg med, exempelvis personal från barnets förskola/skola. Även om ditt barn inte farit illa så är de här rutinerna till för alla de barn som har farit illa. Barnet får aldrig klandras eller ifrågasättas för att det varit på Barnahus.