Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Är du barn eller ungdom?

Till Barnahus kommer du som är under 18 år för att få hjälp när du själv anmält eller någon annan känner oro för att du utsatts för våld i nära relation eller övergrepp.

När du kommer till oss på Barnahus tas du emot av en barnutredare från polisen som du får prata med, det kallas barnförhör. Du får möjlighet att berätta om något har hänt dig och om hur du har det hemma. Om det behövs får du också träffa en läkare.

Hur kan det kännas?

En del barn och ungdomar har lätt för att berätta, andra har svårare och kan känna rädsla, skam eller skuld för det som hänt. Det kan kännas som om man svikit sina föräldrar, samtidigt som det är skönt att berätta. Det är viktigt att försöka berätta, även om det känns jobbigt. Vi som jobbar på Barnahus har erfarenhet av att prata med barn och ungdomar om svåra saker.

Kom ihåg!

DU har rätt att växa upp i en trygg miljö utan våld och övergrepp!