Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Är du orolig för ett barn?

Om du misstänker att ett barn är utsatt för våld, övergrepp eller på annat sätt far illa ska du anmäla det till socialtjänsten. Om du är osäker på om du ska göra en anmälan eller inte så kan du kontakta socialtjänsten och rådfråga dem. Detta kan du göra utan att nämna några namn och du har rätt att vara anonym.

Du når socialtjänsten på 0498-26 88 19, be att få prata med mottagningen på Barn- och familjeenheten. De nås mellan klockan 08.00 och 16.00. Från klockan 16.00 till 03.00 kan du ringa socialjouren på 0498-26 91 45.

Beroende på vad som kommer fram i anmälan kan socialtjänsten göra en polisanmälan och se till att ärendet går vidare till Barnahus.

Du som arbetar inom vården, skolan eller barnomsorgen är alltid skyldig att anmäla om du misstänker att ett barn far illa.

Om ett barn är i akut fara ring polisen på 112.