Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionens lösningar för att lösa vattensituationen hyllades!

Publicerad 2018-05-29 13:04
Region Gotland fick ta emot en mycket fin hyllning vid branschföreningen Svenskt Vattens årliga vattenstämma i Helsingborg förra veckan.
- Ja, vi är verkligen hedrade av att i ett rikssammanhang få en sådan uppmärksamhet, säger vatten- och avloppschefen Susanne Bjergegaard Pettersson som blev uppkallad på scen och fick motta blommor och hyllning.

Ulf Thysell, tillförordnad verkställande direktör för Svenskt Vatten, sade så här: ”...Region Gotland uppmärksammas för modet att satsa på en för Sverige okonventionell lösning på en stor dricksvattenutmaning. Region Gotland bygger ett bräckvattenverk, Kvarnåkershamns nya vattenverk, som ska avsalta bräckvatten från Östersjön”.

Den årliga vattenstämman är Sveriges största samtalsarena för aktuella vattenfrågor.