Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Just nu pågår krisberedskapsveckan

Publicerad 2018-05-28 15:56
För att öka människors beredskap inför svåra påfrestningar på samhället arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tillsammans med bland andra Sveriges kommuner, kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj - 3 juni. Det finns bland annat en quiz du kan göra!

Under kampanjveckan skickar MSB också ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll.

Vad handlar det om?

Innehållet tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Varför är informationen viktig?

Informationen är ett verktyg för att du ska kunna ta ditt ansvar. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. Ansvaret för Sveriges säkerhet och beredskap är gemensamt för alla som bor här.

Varför kommer broschyren just nu?

Regeringen ser att satsningen är nödvändig för att alla som bor i Sverige ska bli bättre förberedda på att hantera allvarliga händelser både i fredstid och i värsta fall krig.

Det finns ett krisberedskapsquiz du kan göra för att testa dina kunskaper, det genomför Region Gotland tillsammans med Länsstyrelsen och Försvarsmakten.

www.gotland.se/99900

Du hittar också bra information om kris och katastrof på sidan

www.dinsäkerhet.se