Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tyck till om Visbys nya badhus

Publicerad 2018-05-28 13:47
Region Gotland arbetar just nu med att göra en förstudie för ett nytt badhus i Visby. Vi vill också veta vad allmänheten tycker. Hjälp oss genom att använda denna enkät för att tycka till.

Vi har bett en mängd olika organisationer om synpunkter om vad detta bad skall innehålla för att kunna göra en väl förankrad behovsanalys. Men vi vill också veta vad allmänheten tycker.

Hjälp oss genom att använda denna enkät för att tycka till. Vi önskar just dina synpunkter.

Du kan svara på enkäten fram till klockan 24.00 den 3 juni.