Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Röda Korsvärdarna på Korpen firar 10 års-jubileum

Publicerad 2018-05-28 13:43
Värdarna har i snitt 20 uppdrag per dag. Huvudsakliga arbetsuppgifter är ledsagning, hänvisning och stöd till patienter och övriga besökare på Korpen.

På bilden ses (f v): Anita Pettersson, Susanna Andersson, Anna-Stina Pettersson, Birgitta Nordberg, Annagreta Andersson och Gun-Britt Johansson.

Måndag till torsdag mellan klockan 08.30 och 15.30 finns värdarna på plats, redo att hjälpa medmänniskor på väg till någon ut av mottagningarna på Korpen. Tolv frivilliga delar på arbetspassen som är fyra timmar långa, och man byter av varandra mitt på dagen. Verksamheten regleras med ett avtal mellan Röda Korsets Visbykrets och Region Gotland.

Röda Korsvärdarna är överens om vad som är roligast med volontärverksamheten:
– Det är alla möten med många olika människor och den tacksamhet som vi får för den tjänst som vi erbjuder!