Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bevattningsförbud på delar av ön från 9 juni – men alla måste spara redan nu!

Den varma väderleken och den rådande grundvattensituationen med sjunkande nivåer gör att ett bevattningsförbud nu införs. Region Gotland uppmanar dock alla – även de med enskilda vattentäkter – att spara på vattnet!

Bevattningsförbudet införs från lördag den 9 juni tills vidare för alla med kommunalt dricksvatten i följande socknar/områden: Fårö, Åminne, Hellvi, Valleviken, Kappelshamn, Hangvar, Ihre, Lickershamn, Stenkyrka och Burs. Andra delar av ön kan komma att beröras senare beroende på vattenläget.

Förbudet gäller: 

  • Bevattning med spridare eller slang, givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna. 
  • Biltvätt med slang. 
  • Spa/pool/bassänger i dessa områden ovan får bara fyllas med vatten om vattnet hämtas dit med tankbil från annat håll där bevattningsförbud inte gäller. Du ombesörjer själv transporten.

Bevattningsförbudet gäller enligt ABVA som är Vattentjänstlagen vilken innehåller vissa regler om hur en allmän VA-anläggning ska användas.

Smarta tips!

Det har som bekant varit rekordvarmt under hela maj och det går åt ovanligt mycket dricksvatten på ön just nu. Därför behöver vi alla hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt.

  1. Duscha snabbt istället för att bada.
  2. Vattna med kanna istället för slang och spridare.
  3. Om dammet måste sköljas av bilen, använd hink.
  4. Fyll poolen med saltvatten.

Se flera tips på vår hemsida www.gotland.se/sparavatten

Även de med enskilda brunnar

Det kan vara på sin plats att påpeka att alla droppar räknas och vårt grundvatten är vårt gemensamma, så även de med enskilda brunnar behöver spara.