Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Michael Katsanikos är tandläkare och klinikchef på Folktandvården Hemse och Jenny Osterman är tandhygienist.

Idag fyller Folktandvården 80 år!

Publicerad 2018-05-25 08:18
Den 25 maj 1938, alltså för exakt 80 år sedan, fattade riksdagen beslut att införa en offentlig tandvård under landstingens ansvar.

Det är tack vare det beslutet, som togs då, som Sveriges befolkning troligen nu har världens bästa munhälsa. Under 80 år har Folktandvården i Sverige verkat för att förbättra alla människors munhälsa och lyckats mycket bra med det vilket vi är stolta över.

Bild på Göran Gynther, tandvårdschef
- Folktandvården har, precis som de privata tandläkarna, högt förtroende bland allmänheten och vi är stolta över ansvaret vi har som en av Sveriges största hälsoaktörer, säger Göran Gynther, tandvårdschef (bilden). Tandhälsan är viktig för att hela kroppen ska må bra eftersom en dålig munhälsa kan leda till påverkan på allmänhälsan.