Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Finsams frukostmöte fredagen den 1 juni

Publicerad 2018-05-24 11:27
Varje månad får omkring 500 gotländska hushåll sin försörjning via socialbidrag. Vad innebär det? Hur är det att vara i en situation där pengarna inte räcker till de mest basala behoven? Välkommen till ett frukostmöte som handlar om vad försörjningsstöd innebär.

Alla människor har en historia
ATT LEVA PÅ SOCIALBIDRAG – I VERKLIGHETEN

Hösten 2017 startade socialförvaltningens podd "I verkligheten". Åtta avsnitt är hittills publicerade, där man djupdyker i ämnen som rör socialtjänstens verksamheter. Det kan handla om missbruk, familjerelationer, tonårsproblematik, människor i kris eller om hur det är att vara anhörig till någon som blir sjuk.

Vid detta frukostmöte utgår vi från avsnittet "Att leva på socialbidrag". Varje månad får omkring 500 gotländska hushåll sin försörjning via socialbidrag. Vad innebär det? Hur är det att vara i en situation där pengarna inte räcker till de mest basala behoven? Hur är det, som i detta exempel, att som ensamstående småbarnsmamma kämpa för att få ekonomin att gå ihop?

Välkommen till ett frukostmöte som handlar om vad försörjningsstöd innebär. Men också om hur man beskriver en utsatt verklighet – samtidigt som man månar om människors integritet.
Podden finns här: www.gotland.se/iverkligheten samt där poddar finns.


Medverkande: Marica Gardell, socialdirektör, och
Mari Bergström, stöd- och försörjningsenheten

Plats: Hörsalen, Kompetenscentrum, Visby, Gesällgatan 7.
Tid: Programmet pågår 8.00-9.00. FINSAM bjuder på frukost från klockan 7.30.
Anmälan: anmalan@finsamgotland.se senast onsdagen innan frukostmötet.

Välkommen fredagen den 1 juni!

Genom FinsamGotland samverkar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Region Gotland med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen & utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Målet
är att finna och utveckla nya former för möten, arbetssätt och organisation inom området arbetslivsinriktadrehabilitering. Alltid med individen i centrum.

Finsams frukostmöten ska vara en mötesplats för aktuella diskussioner. Vi tar gärna emot förslag på ämnen för kommande frukostar.