Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samma regler för sommarparkeringen i år som ifjol

Publicerad 2018-05-23 10:15
I sommar är parkeringsreglerna och taxorna desamma som samma period 2017. Från och med måndagen den 11 juni gäller följande parkeringsregler och parkeringsavgifter.
  • Taxa A: 20 kronor per timme
  • Taxa B: 15 kronor per timme
  • Taxa C: 10 kronor per timme
  • Taxa D: 10 kronor per timme, 50 kronor per dygn
  • Taxa E: 10 kronor per timme

Sommartaxan gäller till och med den 1 september. Två timmar fri parkering med P-skiva gäller från den 13 augusti. Som alltid är det skyltningen på platsen som gäller!