Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Några deltagare: Daniel Andersson (Gävle), Marianne Ekedahl (Gotland), Fredrik Isakson (Gotland), Inger Svenserud (Gotland), Malin S Olsson (Gävle), Erica Hedemstam (Gävle) och Linda Holbeck (Gävle).

Gävle och Gotland byter erfarenheter

Publicerad 2018-05-22 14:18
Just nu befinner sig 80 medarbetare från Gävle kommuns näringslivs- och arbetsmarknadsenhet på Gotland. Under tisdagen kommer de tillsammans med arbetsmarknadsenheten vid Region Gotland att diskutera gemensamma utmaningar på arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsområdet och byta erfarenheter med varandra kring hur man jobbat med frågorna.

Gävle kommun genomför just nu ett förändringsarbete både när det gäller sin organisation och sätt att arbeta för att öka möjligheter för de som står utanför arbetsmarknaden att kunna komma i arbete och egenförsörjning.

- Under vår tre dagar långa vistelse på Gotland kommer vi att sätta nya arbetsmetoder kring våra målgrupper. Resan innehåller också teambuildingaktiviteter och erfarenhetsutbyte, berättar Malin Olsson som är verksamhetschef.

Gävle och Gotland delar utmaningen att ha en befolkning med låg utbildningsnivå. I Gävle kommun är dessutom arbetslösheten hög, till skillnad från Gotland. I Gävle kommun är andelen arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år 9,5 procent, vilket kan jämföras med Gotlands andel som är 5,7 procent. Andelen arbetslösa i åldersgruppen 18-24 år i Gävle kommun är 12,6 procent jämfört med Gotlands 9,4 procent.

Matchningsproblematiken delas av båda kommunerna - att hitta rätt kompetens till rätt arbetsgivare.

- Det här är frågor som vi kommer att diskutera tillsammans med arbetsmarknadsenheten här på Gotland under tisdagseftermiddagen. Det vill säga lära av varandra, säger Malin Olsson.

- Gävle befinner sig i ett spännande utvecklingsarbete och det är viktigt att få del av andras erfarenheter samtidigt som vi gärna delar med oss av vårt arbete här på Gotland. Vi möter upp med 15 medarbetare från arbetsmarknadsenheten, ett par kollegor från vuxenutbildningen och några representanter från Arbetsförmedlingen, säger Inger Svenserud, chef för arbetsmarknadsenheten vid Region Gotland.

Arbetsmarknadsenheten i Gävle kommun ansvarar för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, företagarservice, vuxenutbildning och daglig  verksamhet.

Arbetsmarknadsenheten inom Region Gotland ansvarar för regionens samlade studie- och yrkesvägledning, olika arbetsmarknadsinsatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen samt aktivitetsansvaret för unga 16-20 år utanför studier och sysselsättning genom Ungdomskraft.