Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lasarettets helikopterflygplats renoveras

Publicerad 2018-05-22 09:11
Mellan den 21 och 28 maj byts beläggningen ut på Visby lasaretts helikopterflygplats som är stängd under byggperioden.

Sjuktransport sker under tiden med ambulans till och från helikopterbasen vid Katrinelund där omlastning sker till helikoptertransport.

Bakgrunden till renoveringen av landningsplattan är att Transportstyrelsen i samband med tillsyn i augusti 2017 anmärkte på stensläpp. Det sker cirka 550 landningar vid lasarettet årligen.